top of page

We regret to refuse to serve the following cases as they are contraindications to massages:

 • Fever

 • Skin problems

 • Varticorized veins

 • Severe back pain or injuries

 • Cancer, Epilepsy, AIDS

 • In case you have special health condition, kindly consult with your doctor before booking a massage with us. We are not responsible for complications caused by your special conditions.

Cancellation policy:

 

We apply charges for cancellation as per below:

 

INDIVIDUAL BOOKING:

 • 10 hours before booking time: Free

 • 9 hours - 90 minutes before booking time: 20% total price

 • 89 minutes - 15 minutes before booking time or when therapists has arrived: 50% total price

 • On-site cancellation by YOK due to realisation of wrong targeted clients (solo male clients, clients with contra-indications): 50% of total price

 • The therapist holds the right to cancel the massage immediately if she feels danger or offenses.100% total price is still applied

GROUP BOOKING:

 • 96 hours before booking time: free

 • 95 hours - 48 hours before booking time: 30% total charge

 • 47 hours - 24 hours before booking time: 70% total charge 

 • Under 24 hours before booking time: 100% total charge 

 

Rescheduling: free once for each booking. 20% charge applied for one extra rescheduling requested. 

 

Payment for group booking: 50% deposit is required 48 hours before booking time. The rest is made on site. 

Những trường hợp chống chỉ định với massage mà YOK không nhận:

 • Sốt

 • Có các bệnh về da liễu

 • Bị viêm hay giãn tĩnh mạch.

 • Đau lưng dữ dội hoặc bị chấn thương nặng.

 • Bị ung thư, động kinh, Aids và các dạng bệnh tâm thần.

 • Trong trường hợp quý khách có tình trạng sức khoẻ đặc biệt, xin tư vấn bác sĩ trước khi book massage với YOK. YOK không chịu trách nhiệm với các biến chứng xảy đến với tình trạng đặc biệt của quý khách.

Quy định huỷ hẹn:

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

 • Huỷ trước 10 tiếng: Miễn phí

 • Huỷ 9 tiếng đến 90 phút trước giờ hẹn: Thu phí 20% giá trị giao dịch

 • Huỷ 85 đến15 phút trước giờ hẹn hoặc khi nhân viên đã tới nơi: Thu phí 50% giá trị giao dịch

 • Hủy tại chỗ bởi YOK với lí do không đúng đối tượng khách hàng (khách là nam, khách thuộc phạm vi chống chỉ định): Thu phí 50% giá trị giao dịch

KHÁCH HÀNG TẬP THỂ:

 • Huỷ trước 96 tiếng (4 ngày): Miễn phí

 • Huỷ 95 tiếng đến 48 tiếng trước giờ hẹn: Thu phí 30% giá trị hợp đồng 

 • Huỷ 47 tiếng đến 24 tiếng trước giờ hẹn: Thu phí 70% giá trị hợp đồng

 • Hủy dưới 24 tiếng: Thu phí 100% giá trị hợp đồng 

 

Dời lịch: free 1 lần cho mỗi booking. Từ lần 2 thu phí 20% cho mỗi lần dời

 

Thanh toán booking tập thể: Khách hàng deposit 50% 48 tiếng trước giờ hẹn, thanh toán 50% còn lại sau khi xong (cùng ngày)

bottom of page