top of page

Massage chân / Foot

  • 45 minutes
  • 250.000 Đồng Việt Nam
  • Customer's Place

Service Description

Tập trung vào bàn chân, (có thể cẳng chân và đùi nếu khách hàng yêu cầu) hỗ trợ nội tạng và hệ thần kinh thông qua liệu pháp phản xạ bấm huyệt bàn chân


Contact Details

bichhoang.vn@gmail.com

VNM


bottom of page