top of page

Chuyên sâu / Deep Tissue

  • 1 hour
  • 380.000 Đồng Việt Nam
  • Customer's Place

Service Description

Massage lực mạnh và đi sâu vào lớp cơ giúp giải toả những búi cơ nghẹt, giải toả cơn đau cơ. Lưu ý nếu chị không quen với massage mạnh thì có thể cơ sẽ hơi ê ẩm vào hôm sau.


Contact Details

bichhoang.vn@gmail.com

VNM


bottom of page