top of page

​BOOKINGS

Ở menu bên dưới, YOK để thời gian tối thiểu cho mỗi dịch vụ, nếu chị cần đặt suất lâu hơn (90 phút) thì chị có thể liên hệ trực tiếp với YOK để trao đổi thêm thông tin nhé.

Chị vui lòng xem phần POLICY để hiểu rõ thêm những lưu ý khi đặt massage tại nhà.

bottom of page